Urban Permakultur

Intresset för stadsodling ökar, både hos privatpersoner och fastighetsägare, tillsammans med medvetenheten om vikten att bevara den biologiska mångfalden. Odlarglädje är viktigt men trots alla goda råd handlar det oftast om att testa och pröva sig fram med blandat resultat. Kunskap om biologiska samband och strategier för urban ekologisk odling saknas.

Permakultur är en metod för odling av livsmedel som utgår från de ekologiska och fysiska förutsättningar som finns på varje unik plats. Ett planerat odlingssystem med naturens växtsätt och mångfald som förebild. Metoden utgår från 12 principer och frågeställningar som leder till det praktiska utförandet av odlingen. I urbana miljöer kan permakultur anpassas och användas i nedskalad form och handlar inte bara om ätbara växter utan också om planteringar med perenner, buskar och träd.

Robin Tidblom som har lång erfarenhet av ekologisk odling har utvecklat ett koncept och modulärt system anpassat för urbana miljön. Med en utgångspunkt från permakultur berättar Robin om praktiska erfarenheter från odlingskooperativet “Under Tallarna”, om tidiga misstag och hur de själva utvecklade arbetsbesparande metoder som fungerar.

Innehåll
  • Odlingsbäddar i olika dimensioner och om att välja hållbara material till växtbäddarna
  • Komposten som grunden men också hur man boostar mikrolivet
  • Metoder för att ta hand om regnvattnet och hålla det friskt
  • Bevattning av mindre och större växtbäddar
  • Smart och enkel teknik som bevarar fukten och mikrolivet i jorden
  • Kultivering av fröer och lämpliga radavstånd för olika växter
  • Planeringen av odlingen, från frö till skörd, är i slutändan det viktigaste momentet i odlingen.


Kursen vänder sig till primärt till personer som arbetar med att skapa och förvalta urbana odlingar av olika slag men även privatpersoner som har vuxit ur pallkragen
 

Typ