På Nibble Trädgård finns småskaliga ekologiska odlingar och demoanläggningar för hantering av dagvatten. Vi anordnar studiebesök, praktiska kurser och seminarier om blå-gröna ämnen.