Barrotade Perenner

Vi förbereder nu en utbildningsanläggning med barrotade perenner ála Peter Korn som också är med som kompetensstöd och medverkar i våra föreläsningar och workshops. Kompetensen att odla har Ossian Tidholm och andra på och runt om kring Nibble Trädgård. Att odla barrotat skiljer sig inte så mycket från annan odling.

Vi har ännu inte hunnit med att bygga växtbäddar av sanden men under sommaren räknar Ossian att vi ska vara igång.  Han väljer att sätta frön och ta fram småplantor vilket synkroniserar bra med färdigställandet av odlingsbäddarna. Allt tar sin tid men till tidiga hösten räknar vi att det kommer det finnas några exklusiva (dyra:) barrotade perenner till försäljning.

Ambitionen är att skapa en plantskole-odling i miniatyr, där mäster Ossian och mäster Peter slår sina kloka ihop. Här kommer det finns möjlighet att lära sig att starta igång och driva en egen liten (eller större) odling. Vi ser en en framtida stor efterfrågan av barrotade perenner, miljövinsterna är stora och priserna är lägre. Marknaden efterfrågar det; allmännyttan och Stockholms stad och i princip alla fastighetsägare i Sverige som förvaltar och förnyar grönytor, har mycket att vinna både miljö- och prismässigt. Nibble Trädgård erbjuder studiebesök och möjlighet att testa på att plantera barrotat. Plantering och hanteringen av barrotade skiljer sig från hanteringen med krukor. Vi visar på hela processen från frö till slutplanerad växt.

Miljömässigt handlar det om att undvika långa transporter med näringspimpade växter som planterats i torv och i svarta plastkrukor, inget av det är klimatsmart. Det finns idag stor efterfrågan på barrotade perenner, det är inte bara mycket mer klimatsmart det är också sannolikt billigare att köpa närodlade växter.

Om du är intresserad av hur man odlar och planterar barrotade perenner: kontakt@nibbletradgard.se

Här är lite foton från maj då sanden anlände, vi uppdaterar löpande.

 

Startdatum