Intresset för landbaserad fiskodling ökar i takt med att matfisken i våra hav minskar. Det är också en del av trenden med stadsodling och behovet av att hitta fler sätt att producera närodlad mat. Sverige har en låg självförsörjningsgrad och det finns behov av att ökad svensk hållbar produktion av fisk och grönt. Akvaponik kallas de system där man på en liten yta kombinerar odling av fisk och grönsaker, växtnäring från fisken tas upp av växterna som filtrerar och renar vattnet som sedan återförs till fiskarna.

Under hösten 2018 startar Kretsloppsbolaget ett projekt tillsammans med Stockholmshem och IVL Svenska Miljöinstitutet i stadsdelen Solberga där vi ska bygga en mindre testanläggning för odling av matfisk och grönsaker. Syftet är att utveckla ett koncept där vi undersöker förutsättningarna för odling av ‘fisk & grönt’ i bostadsområden. Det handlar om att hitta balansen, tekniskt och ekologiskt i systemet, och att utveckla kunskapen om hur anläggningen sedan kan skötas och överlåtas till de som ska förvalta den.

Ambitionen är att erbjuda Kretsloppsbolagets koncept till bostadsområden, kommersiella förvaltare, kommuner, företag, m.fl. Vi kommer att erbjuda hjälp med att skapa anläggningar för odling av matfisk och grönsaker. Från idéarbete och förstudier till praktisk konstruktion och skötseln av mindre anläggningar för småskalig livsmedelsproduktion.

Intresset för akvaponik har utvecklats ur några års erfarenhet av hydroponik i liten skala, växtodling där man tillsätter näringslösning i vattnet. Vid sidan av vår större ambition erbjuder vi skolor och förskolor små anläggningar som ”pedagogiskt verktyg” men även till privatpersoner som vill odla inne.

På denna sida kommer snart att finnas mer information om vårt projekt men om du är intresserad att veta mer, skicka e-post till: kontakt@kretsloppsbolaget.se