Gröna projekteringsanvisningar

Stockholmshem som är Sveriges största allmännyttiga bostadsföretag ligger långt fram med att testa nya idéer och deltar i flera forskningsprojekt om framtida klimatsmarta lösningar för kvartersmark. Anne Heino företagets specialist på utemiljön är den på företaget som håller ihop forskningssatsningarna.  

För Stockholmshem är det högsta prioritet delta i urban framtidsforskning, med drygt 400 fastigheter finns det lika många framtida utmaningar. Men deltagandet i projekten kräver också att resultaten kan omsättas i praktiken vilket också sker i mindre skala. Anne Heino har samlat sina egna erfarenhet från projekt och förvaltning tillsammans med viktiga lärdomar från forskningen i Stockholmshems "Projekteringsanvisningar för utemiljön".

Tillsammans med Anne Heino genomför Nibble Trädgård en seminariedag om dagvatten, levande kvartersmark och hur forskning kan bli konkret. 

Seminariedag

Projekteringsanvisningarna blir den röda tråden i seminariet men Anne bjuder på utvikningar om dåliga gröna tak, korkade (ny-)bygganvisningar, lyckade trädflyttningar men framförallt pratar biokol, moderna substrat och barrotade perenner. Dagen bjuder på fler kortare föredrag om modern ekologisk odling, uppsamling och levandehållande av vatten och kanske annat av intresse. 

Kaffe och lunch ingår i priset. För den som vill stanna kvar i den vackra miljön finns ett hotell i området

Vi återkommer med tillfällen och kostnader. Intresse kan anmälas till kontakt@nibbletradgard.se

Typ
Startdatum