Dagvatten för Trädgårdsmästare

Dagvatten är en viktig resurs och behovet och kunskapen om hur man samlar upp och hålla vatten friskt ökar. För trädgårdsmästaren handlar det primärt om bevattning men frisk vatten är också förutsättningen för biologisk mångfald. Med klimatförändringarna handlar det också om funktioner för att undvika översvämningar.

Annika Runnerstam från Odla Grönt och Torbjörn Frisö från Virbela Ateljé har tillsammans tagit fram ett kurspaket som vänder sig till trädgårdsmästare. Det kan genomföras som översiktskurs på en eller två dagar alternativ som en workshop då vi utgår från ett speciellt problem och tillsammans med deltagarna hittar lösningar.

Vi har genomfört 2-dagars kursen på Skillebyholm Trädgårdsmästarutbildning med följande rubriker

  • Indelning grupper och genomgång av uppgift för grupparbete

  • Inledning, vad är dagvatten (Annika)

  • Blågröna dagvattenlösningar och vatten som resurs

  • Exempel på multifunktionella lösningar för fastigheter

  • Växtval för olika typer av anläggningar, substrat

  • Levande vatten, metoder för gestaltning och projektarbete

  • Aquairis koncept och modulära småskaliga dammanläggningar

  • Konstruktion: exempel på större och mindre dagvattenanläggningar

  • Grupparbete med där deltagarna diskuterar och löser uppgifter i tre olika scenarier

 

Klar
VisningsBild
Aquairis Logo
Aktivitet
Kurs
Workshop
Innehåll
Aquairis
Biologiska samband
Dagvatten som resurs
Våta växter
Växtbäddar och perenner
Arrangör