Projektera Urban Våtmark

Virbela Ateljé genomför seminarier och praktiska kurser om cirkulerande biologiska anläggningar med utgångspunkt från sin långa praktik att anlägga levande vattenanläggningar.

I "Projektera Urban Våtmark" deltagarna kunskap om

  • Grundläggande om dagvatten och klimatförändringar
  • Biologiska samband och levande kvartersmark
  • Aquairis modulära vattenanläggnngar
  • Biobädden funktioner
  • Välja och sköta växterna i biobädden
  • Cirkulation och pumpteknik
  • Exemplet i Nockeby
  • Förvaltning och skötsel
  •  

Vi återkommer med kursdatum men tar gärna emot intresseanmälningar kontakt@virbela.se 

Påbörjad
VisningsBild
Aquairis Logo
Aktivitet
Kurs
Workshop
Startdatum
Innehåll
Aquairis
Dagvatten som resurs
Våta växter
Arrangör