Virbela Ateljé

I varumärket Aquairis har Virbela Ateljé  samlas 40-års erfarenhet och kunskap av formgivning och konstruktion av estetiska, biologiska, funktionella och levande vattenanläggningar. Ett koncept med en metod och en modulär naturbaserad systemlösning med med växtbaserade biobäddar, dammar, cirkulation och syresättning. 

Aquairis modulerVattenanläggning och naturbaserade lösningar som gagnar den biologiska mångfalden. Robusta levande system byggda på standard tekniska komponenter.

Moduler 
  • Våtmarks- och biobäddar med växter 
  • Dammar med vattenspeglar
  • Cirkulationsfunktioner med vattentrappor och 
  • Lågenergi pumpteknik och solceller
  • Vattenmagasin och tankar
  • Bevattningsfunktioner
  • Växtpaket för olika behov
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Aquairis biobäddVatten är en resurs, när vi samlar och håller vatten friskt i ett område stärks automatiskt den biologiska mångfalden. Även små konstruerade våtmarker är gynnsamma för den lokala resiliensen. 

Levande vattensystem bidrar med ekosystemtjänster där fåglar kan bada och insekter släcker sin törst. Vatten och naturbaserade lösningar bidrar till ett mikroklimat med en temperatur-balanserande effekt. Vattenförsörjning är en essentiell grundtrygghet som samhället är beroende av. Utan vatten inget liv, så enkelt är det faktiskt.