Naturbaserade Lösningar

Hur omvandlar vi kunskap från forskning om klimatanpassning till praktisk nytta för fastighetsägare? Det finns flera olika sätt att anlägga och förvalta naturbaserade lösningar på kvartersmark. Här utgår vi från det mest grundläggande; att värna om det levande i vår urbana miljö. Tillgången till vatten är helt för den hållbara staden. Dagvatten är en resurs som vi måste lära oss att ta hand om. 

Kretsloppsbolaget har utvecklat några grundläggande principer för hur man projekterar naturbaserade lösningar. Med erfarenhet från flera dagvattenprojekt och medverkan i forskningsprojekt delar Torbjörn Frisö med sig av sina erfarenheter i en föreläsning eller i en workshop där vi utgår från ett en fråge- eller problemställning från deltagarna.

kontakt@kretsloppsbolaget.se

Text OK
VisningsBild
Kretsloppsbolaget
Aktivitet
Föreläsning
Workshop
Innehåll
Biologiska samband
Dagvatten som resurs
Växtbäddar och perenner
Arrangör