Workshop

Varför slingrar floden? När man utformar vattenanläggningar är det bra att ha kunskap om hur vattnets naturliga rörelser. Vatten tar gärna egna och ibland oönskade vägar men med ganska enkla medel kan man skapa kontrollerade flöden.

Arrangör