Studiebesök

Barrotade Perenner torbjorn

Vi förbereder nu en utbildningsanläggning med barrotade perenner ála Peter Korn som också är med som kompetensstöd och medverkar i våra föreläsningar och workshops. Kompetensen att odla har Ossian Tidholm och andra på och runt om kring Nibble Trädgård. Att odla barrotat skiljer sig inte så mycket från annan odling.