Vattnets väg

Varför slingrar floden? När man utformar vattenanläggningar är det bra att ha kunskap om hur vattnets naturliga rörelser. Vatten tar gärna egna och ibland oönskade vägar men med ganska enkla medel kan man skapa kontrollerade flöden. Välkommen till en fördjupande kurs om vattnets rörelsemönster, där deltagarna undersöker meandrar, virvlar och bakvatten. 

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska delar. Praktiken består av att skapa en miniatyrmodell av en fors i lera. Teorin förmedlar en helhetssyn på vatten, med vattnets natur som utgångspunkt. Övningen kombineras med en dialog om vatten i naturen och naturbaserade lösningar.

Vatten bildar vågmönster när ytan är plan (vågrät) och när vattnet flyttar/faller från en punkt till en annan (gravitationen) uppstår olika typer av strömningar. Meandern är flodernas moder som format landskapet, strömmande vatten slingar sig fram och skapar virvlar och bakvatten. För den som vill skapa ett naturligt vattenflöde är det bra att förstå hur det uppstår. Vatten ur en kran har förlorat sin naturliga rytm men man kan uppleva hur den återuppstår i vattenslangen som gärna vill vrida sig om när släpper taget.

Vatten som strömmar är och grunden för livet på jorden med egenskaper som påverkar allt levande. På makronivå cirkulerar vatten genom avdunstning och regn, på mikronivå bär vattnet syre och näring genom cellerna. Naturen har en rytm, årstidsväxlingarna, vår hjärtfunktion har puls och växterna är i takt med fotosyntesen. Evolutionen har skapat stor variation av biologisk mångfald men allt är beroende av det strömmande vattnet. 

Under workshopen visas experiment som skapar vackra vågmönster och vi tar upp några anomalier där vatten skiljer sig från andra ämnen. Det finns även en liten utställning med fotografier och böcker. 

Virbela Ateljé har lång erfarenhet av att konstruera vattenanläggningar, med inspirationen av vattnets egenskaper och naturens designmönster.

 

 

Klar
VisningsBild
Aquairis Logo
Aktivitet
Workshop
Innehåll
Biologiska samband
Arrangör