Om Nibble Trädgård

På Nibble Trädgård håller vi på att skapa en plats och ett center för blå-gröna lösningar som möter framtida behov av omhändertagande av vatten och småskaligt odling av livsmedel och andra växter. Under året startar vi igång ett program med kurser och erbjuder studiebesök där vi främst vänder oss till företag och personer som arbetar med blå-gröna lösningar.

Vi odlar grönsaker på fälten och i växthusen med "no dig", täckodling och egenutvecklad kompost. Här tar vi  teknik och erfarenhet vidare som odlingskooperativet Under Tallarna utvecklat. Efter 10 års arbete transformerar nu Under Tallarna till en löst sammansatt grupp av projekt som för värderingarna vidare och utvecklar något nytt. Det ska vi berätta mer om.

Virbela Ateljé har sin verkstad och bas på platsen där de utvecklat demoanläggningar och system för att samla och hålla vatten frisk och levande, till bevattning och estetiskt uttryck. Med 40 års samlad erfarenhet sprider företaget nu sina unika kunskaper genom ett nyutvecklat kurspaket. 

I butikslokalen bedrivs återigen försäljning några dagar i veckan. Produkterna kommer från en grupp som driver butiken tillsammans som består av matproducenterna Nibble Gård, Sörbro Gård, Ullberga Gård, Nibble Stiftelsen/Järna Naturbruksgymnasium, Niklas fermenterat samt grossisten Stiftelsen Biodynamiska Produkter. Vi testar en ny ekonomisk modell där var och en får fullt betalt för sina produkter och där kostnaderna för att driva butiken fördelas utifrån omsättningen. Här får även mindre aktörer tillgång till butiksförsäljning utan stora investeringar och kostnader.

När denna webbplats lanseras är det ännu inte riktigt klart vilka som står bakom erbjudandet om "Kurser för vuxna". Kärnan består av de som är verksamma och utvecklar platsen till ett blå-grönt kompetenscenter; Nibblestiftelsen äger området, Under Tallarnas erfarenhet i form av Ossian och Simone samt Virbela Ateljé.   

Kretsloppsbolaget och Torbjörn Frisö (vd på Virbela) har tagit initiativ till webbplatsen med avsikten att överräcka förvaltningen av innehållet till den organisation som kommer att fortsätta utveckla Nibble Trädgård.