Kurs

Intresset för stadsodling ökar, både hos privatpersoner och fastighetsägare, tillsammans med medvetenheten om vikten att bevara den biologiska mångfalden. Odlarglädje är viktigt men trots alla goda råd handlar det oftast om att testa och pröva sig fram med blandat resultat. Kunskap om biologiska samband och strategier för urban ekologisk odling saknas.