Seminarie

Gröna projekteringsanvisningar torbjorn

Stockholmshem som är Sveriges största allmännyttiga bostadsföretag ligger långt fram med att testa nya idéer och deltar i flera forskningsprojekt om framtida klimatsmarta lösningar för kvartersmark. Anne Heino företagets specialist på utemiljön är den på företaget som håller ihop forskningssatsningarna.