Metoden 3-30-300 (närhet till träd)

Syftar på riktlinjer eller målsättningar för att främja närvaron av träd och grönområden i urbana miljöer. Dessa målsättningar kan bidra till att skapa en mer hälsosam och trivsam boendemiljö. Låt oss titta närmare på varje punkt:

Tre träd från varje hem
Att ha möjligheten att se minst tre träd från varje bostad kan främja en känsla av närhet till naturen och bidra till det övergripande välbefinnandet för invånarna. Träden kan bidra till en bättre livskvalitet genom att erbjuda skugga, förbättra luftkvaliteten och skapa en mer visuellt tilltalande miljö.

30 procent trädkronstäckning i bostadsområden
Att sträva efter en trädkronstäckning på 30 procent innebär att en betydande del av bostadsområdet täcks av träd, vilket kan erbjuda många fördelar. Det kan bidra till att minska värmeöar, förbättra luftkvaliteten, skapa skugga och främja biologisk mångfald.

300 meter från närmaste park eller grönområden
 Att se till att alla boende har tillgång till parker eller grönområden inom rimligt avstånd, som 300 meter, är en viktig riktlinje för att skapa tillgängliga rekreationstillfällen och främja en aktiv livsstil. Det kan också bidra till att stärka gemenskapen och erbjuda utrymmen för avkoppling och social interaktion.

Dessa målsättningar är i linje med principerna för att skapa mer hållbara och människocentrerade stadsområden. Att integrera grönska i stadsplaneringen har positiva effekter på både fysisk och mental hälsa samt på miljön som helhet. För att uppnå dessa mål krävs samarbete mellan stadsplanerare, beslutsfattare och invånare.

Kategori
Referens
Allmänt